نویسنده = مهدی زندیه
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی الگوهای سازنده ی کالبدی-فضایی تاثیرگذار در بافت مسکن بومی محله ی صوفیان شهر بروجرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1400

10.22034/bagh.2021.269404.4779

پدرام حصاری؛ مهدی زندیه؛ فرهاد چگنی


3. ارزیابی نقش منظر شهر در تأمین امنیت شهروندان نمونه موردی : شهر قزوین

دوره 12، شماره 32، فروردین 1394، صفحه 91-102

الهه شعبان‌جولا؛ مهدی زندیه


4. رویکرد منظرین، عامل موفقیت گردشگری شهری

دوره 11، شماره 30، مهر 1393، صفحه 59-66

مهدی زندیه؛ شروین گودرزیان


5. رهیافتی در منظر پایدار بر روی رودخانه های دایمی

دوره 7، شماره 14، مرداد 1389، صفحه 15-26

مهدی زندیه؛ محمود جافرمن