نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر آموزش طراحی منظر به شیوه تکه‌انگاری

دوره 7، شماره 15، اسفند 1389، صفحه 3-12

علی اصغر ادیبی؛ مهرداد کریمی مشاور


2. رابطة چگونگی قرارگیری ساختمان‌های بلند‌مرتبه و منظر شهری*

دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1389، صفحه 89-99

مهرداد کریمی مشاور؛ سید امیر منصوری؛ علی اصغر ادیبی