نویسنده = احسان رنجبر
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی استراتژی‌های بازآفرینی فرهنگ‌مبنا در محدوده‌های تاریخی شهرهای ایران؛ مورد مطالعه: محلۀ فیض آباد کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

10.22034/bagh.2020.226057.4511

فرناز ابراهیمی قربانی؛ احسان رنجبر؛ علیرضا عندلیب


3. خلاقیت‌های طراحی اقلیمی متناسب با جریان باد در بافت قدیم بوشهر

دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1389، صفحه 17-34

احسان رنجبر؛ محمدرضا پورجعفر؛ کیوان خلیجی


4. در آمدی بر شناخت باغهای تاریخی بیرجند

دوره 2، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 50-71

احسان رنجبر؛ محمدرضا مهربانی گلزار؛ مهدی فاطمی