نویسنده = شریف مطوف
تعداد مقالات: 3
1. بازسازی پس از جنگ محلۀ جمالۀ اصفهان

دوره 15، شماره 65، آبان 1397، صفحه 41-48

شریف مطوف؛ مرجان شاهرخیان؛ الهام کاظمی‌نیا


2. توسعه و امنیت در آمایش مناطق مرزی ایران

دوره 6، شماره 12، بهمن 1388، صفحه 57-76

علیرضا عندلیب؛ شریف مطوف