نویسنده = وحید حیدرنتاج
تعداد مقالات: 9
5. گونه شناسی بافت نمای شهری تهران(نمونه موردی: میدان امام خمینی)

دوره 14، شماره 53، آبان 1396، صفحه 15-32

سعید علی نیا؛ سیدعلی سیدیان؛ وحید حیدر نتاج


7. تأثیرات باغ های تیموری در سمرقند بر باغ های صفوی در اصفهان ( خیابان چهارباغ)

دوره 13، شماره 40، مرداد 1395، صفحه 5-18

سودابه قلی پور؛ وحید حیدرنتاج


8. "نظرگاه"1 عنصر اصلی تصویر شده از باغ در نگاره‌های نمایش‌دهنده باغ ایرانی

دوره 11، شماره 30، مهر 1393، صفحه 15-26

سعیده تیموری گرده؛ وحید حیدرنتاج


9. نقدی بر فرضیه الگوی چهارباغ در شکل‌گیری باغ ایرانی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1388، صفحه 17-30

وحید حیدر نتاج؛ سید امیر منصوری