نویسنده = رضا علی پور
تعداد مقالات: 5
1. حقیقت قدسی و نسبت آن با نقاشی قهوه‎‌خانه‌ای بر مبنای آرای کوماراسوامی

دوره 15، شماره 63، شهریور 1397، صفحه 55-64

رضا علی پور؛ غلامعلی حاتم؛ اسماعیل بنی اردلان؛ ایرج داداشی


2. حقیقت قدسی و نسبت آن با نقاشی قهوه خانه ای بر مبنای آرای کوماراسوامی

دوره 15، شماره 63، شهریور 1397، صفحه 55-64

رضا علی پور؛ غلامعلی حاتم؛ اسماعیل بنی اردلان؛ ایرج داداشی


3. ملاحظة شهود در آثار هنری و مقایسه با مفهوم آن در نقد عقل محض کانت

دوره 13، شماره 40، مرداد 1395، صفحه 27-34

رضا علی پور؛ مرجان شیخ زاده؛ محمدرضا شریف زاده


5. اشیاء جادویی در فرهنگ عامة ایران و تأثیر آن در نقاشی مکتب سقاخانه*

دوره 6، شماره 11، مرداد 1388، صفحه 53-68

رضا علی پور سعدانی؛ مرجان شیخ زاده