نویسنده = رضا پاسیان خمری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل شبکه سازمانی مدیریت مشارکتی نوزایی شهری در بافت تاریخی گرگان

دوره 15، شماره 63، شهریور 1397، صفحه 17-28

حمیدرضا بابایی؛ مجتبی رفیعیان؛ مجید روستا؛ رضا پاسیان خمری


2. ارزیابی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در شهر ایرانی از دریچه متون کهن ادبیات فارسی

دوره 12، شماره 33، تیر 1394، صفحه 41-58

محسن هنرور؛ رضا پاسیان خمری؛ محدثه طراوت