نویسنده = عبداله میرزایی
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر جهانی شدن بر مولفه‌های هویتی قالی‌های معاصر تبریز

دوره 16، شماره 72، خرداد 1398، صفحه 33-40

عبداله میرزایی