نویسنده = احمد پوراحمد
تعداد مقالات: 4
1. تبیین مفهوم و ویژگی‌های شهر هوشمند

دوره 15، شماره 58، فروردین 1397، صفحه 5-26

احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهرام پارسا پشاه آبادی


2. تحلیلی بر فضای کالبدی شهر اهواز

دوره 13، شماره 39، خرداد 1395، صفحه 25-38

احمد پوراحمد؛ بهار حبیبیان؛ محمدرضا احمدنیا


3. راهبردهای ساماندهی بافت فرسودة محله قیطریه با استفاده از روش QSPM

دوره 10، شماره 24، فروردین 1392، صفحه 79-90

علی حسینی؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ حسن رضایی نیا


4. بررسی مفاهیم و شاخص‌های نظریه شهر جهانی

دوره 8، شماره 16، خرداد 1390، صفحه 29-42

احمد پوراحمد؛ مهدی قرخلو؛ سیروس موسوی